Hubungi kami bila anda perlu menanyakan
tentang hal² yang berkaitan dengan Mega
Bekasi Hypermall
, anda akan dilayani
customer service kami yang ber standard
internasional untuk membantu keperluan
anda yang bersangkutan dengan MBH.

Kami juga menerima keluhan ataupun saran
agar dapat terus melaju kedepan dengan
bantuan anda, Terima Kasih.

MARKETINGPROMOSICUSTOMER CARE

Telp:
Fax:


Telp:
Fax:


Telp:

E-mail:

8896–2777 # 134 /177 /120
8896–2415


8896–2777 # 121
8869–022


8896–2777 # 113

marketing@megabekasihypermall.com